3. Eskişehir Romatoloji Günleri
Değerli katılımcılarımız, kongremiz 2021 yılında yapılmak üzere ertelenmiştir. Güncel detaylar için lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz. Sağlıkla kalın...
3. Eskişehir Romatoloji Günleri
12-13 Haziran 2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu

Bilimsel Program

(Daha sonra duyurulacaktır.)

14:00 - 14:30Açılış
1. Oturum
İNTERTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
14.30 - 14.50Etyopatogenez, Klinik, Tedavi
15.00 - 15.20Tanı, Ayırıcı Tanı, Radyolojik Görüntüleme
15.30 - 15.50Romatolog Gözüyle İntertisyel Akciğer Hastalığı
16.00 - 16.20Kahve Arası
1. Oturum
PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON
16.20 - 16.40Etyopatogenez, Sınıflama, Klinik
16.50 - 17.10Tanı, Ayırıcı Tanı, Tedavi
17.20 - 17.40Romatolojik Hastalıklarda Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon
17.50 - 18.10Vaskülitler ve Akciğer

(Daha sonra duyurulacaktır.)

2. Oturum
Romatoloji Pratiğinde Dirençli Hastalıklar
08.45 - 09.00Akılcı İlaç Kullanımı
09.00 - 09.20Biyolojik İlaçlar ve Tüberküloz
09.30 - 09.50FMF-Amiloidoz
10.00 - 10.20Behçet Hastalığı-Dirençli Göz Tutulumu
10.20 - 10.40Kahve Arası
2. Oturum
Romatoloji Pratiğinde Dirençli Hastalıklar
10.40 - 11.00Behçet Hastalığı-Dirençli Damar Tutulumu
11.10 - 11.30Dirençli Gut
11.40 - 12.00Biyolojik Ajanların Paradoksal Yan Etkileri
12.10 - 13.30Öğle Yemeği
13.30 - 15.30Sözlü Bildiriler
Duyuru
Değerli katılımcılarımız,
kongremiz 2021 yılında yapılmak üzere ertelenmiştir.
Güncel detaylar için lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.
Sağlıkla kalın...